-- 2003/05 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 --

GRATTIS

GIC S*RausHöjdens Alana

Lördag

CACS, NOM

BEST in SHOW

Söndag

CACS, BIV, NOM

på Norrköping, Sverige

2018-10-13 - 2018-10-14

 

GRATTIS

SC S*RausHöjdens Emmy Rose af Raus

BEST in SHOW

BOB 3

på Racekatten i Köge, Danmark

2018-09-22

GRATTIS

SP SC S*RausHöjdens Noah Af Raus JW DVM DSM

BEST in SHOW

på Racekatten i Köge, Danmark

2018-09-22

GRATTIS

SP SC S*RausHöjdens Noah Af Raus JW DVM DSM

NOM

på Västsvenska Kattklubbens utställning i Göteborg

2018-09-15 & 2018-09-16

GRATTIS

S*Raushöjsden's Bella Luna, SBI a 21

BEST in SHOW

på Västsvenska Kattklubbens utställning i Göteborg

2018-09-15 & 2018-09-16

GRATTIS

S*Raushöjsden's Mario, SBI a

NOM

på Västsvenska Kattklubbens utställning i Göteborg

2018-09-16

 

GRATTIS

IP CH S*Raus Höjden's Hope & Glory

BEST in SHOW

BEST Senior Lördag & Söndag

BEST kastrat Söndag

på Calmare utställning i Kalmar

2018-06-30 & 2018-07-01

Foto: Cecilia Karlsson

GRATTIS

SP SC S*RausHöjdens Noah Af Raus JW DVM DSM

BEST in SHOW

på Calmare utställning i Kalmar

2018-07-01

GRATTIS

SC S*RausHöjdens Bella Luna, DSV

BEST in SHOW

på Calmare utställning i Kalmar

2018-07-01

GRATTIS

SP SC S*RausHöjdens Noah Af Raus JW DVM DSM

BEST in SHOW

på SVISS utställning i Hässleholm

2018-05-05

GRATTIS

S*RausHöjdens Dusty Rose

2018-05-05

kl. 11

EX1, BIV, NOM

BEST in SHOW

på SVISS utställning i Hässleholm

GRATTIS

SP SC S*RausHöjdens Noah Af Raus JW DVM DSM

BEST in SHOW

båda dagarna på Sydkattens utställning i Malmö

2018-04-21 - 2018-04-22

GRATTIS

S*RausHöjdens Dusty Rose

2018-04-21

Kl 11

EX1, NOM

2018-04-22

EX1, NOM, BEST in SHOW

på Sydkattens utställning i Malmö

-- 2003/05 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 --