S*RausHöjden's William of Raus, SBI b21   S*RausHöjden's Mayflower, SBI c
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S*RausHöjden's William of Raus, SBI b21   S*RausHöjden's I'm Easy to Love, SBI n
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SE*Amlove's Heaven Kiss, SBI a   S*RausHöjden's Bonzai, SBI b